کارخانه جوجه کشی صنعتی پرند جوجه شمال

شرکت تعاونی پرند جوجه شمال

نژادهای مرغ های بومی ایرانی
نژادهای مرغ های بومی ایرانی

با توجه به این که نژادهای خروس به تنهایی ذکر نمی‌شوند، معمولاً نژادهای مرغ (ماکیان) به‌معنی نژاد مشترک مرغ وخروس مطرح می‌شود، هرچند که در برخی از نژادها شکل ظاهری خروس...

29 آبان 1397   |   1505 بازدید


دمای مناسب دستگاه جوجه کشی
دمای مناسب دستگاه جوجه کشی

در طی مدت انکوباسیوندر محیط گرم دستگاه جوجه کشی مقدار زیادی از رطوبت خود را از دست می دهد. اگر جبران این رطوبت از دست رفته نشود سبب تلفات در جنین می گردد. افزایش و یا کاهش رطوبت...

18 اردیبشهت 1397   |   307 بازدید


کیفیت جوجه های یک روزه
کیفیت جوجه های یک روزه

یکی از موارد مهم در مدیریت کارخانه جوجه کشی ،ارزیابی هچ گله های تجاری است.اما براستی ارزیابی کیفیت جوجه ها به چه طریقی است ؟برای تعیین میزان موفقیت یک هچ هم باید از روشهای شمارشی...

17 دی 1396   |   255 بازدید


اهمیت حمل و نقل جوجه و تخم مرغ
اهمیت حمل و نقل جوجه و تخم مرغ

تنظیم درجه حرارت تخم مرغ ها پس از جمع آوری به مدت چند روز در مزرعه نگهداری شده سپس به جوجه کشی منتقل می گردند، در صورتی که تخم مرغها 2 بار درهفته از مزارع مادر جمع آوری شوند...

17 دی 1396   |   176 بازدید


روش کار دستگاه های جوجه کشی
روش کار دستگاه های جوجه کشی

ماشین یا دستگاه جوجه کشی به وسیله ای اطلاق میشود که قابلیت ایجاد شرایطی مشابه با آنچه یک پرنده ی مادر بطور غریزی برای تبدیل تخم ها به جوجه فراهم میکند را داشته باشد ، شرایطی...

17 دی 1396   |   109 بازدید


بررسی معایب در یک دوره جوجه کشی
بررسی معایب در یک دوره جوجه کشی

در این مقاله ارائه علل احتمال و اقدامات تصحیحی مناسب در ارتباط با بسیاری از نشانه‌ و علائمی است که با کاهش قابلیت جوجه درآوری مشاهده می‌گردد. 1-تخم‌مرغ‌ها...

17 دی 1396   |   284 بازدید


تهویه و اهمیت آن در جوجه کشی
تهویه و اهمیت آن در جوجه کشی

در یک جوجه کشی موفق و درکنار دما، رطوبت، چرخش و صد البته رعایت مسائل بهداشتی، تهویه نقش مهمی را ایفا میکند و مدیریت صحیح آن در طول دوره بطور قطع یکی از رموز بدست آوردن راندمان...

17 دی 1396   |   208 بازدید