کارخانه جوجه کشی صنعتی پرند جوجه شمال

شرکت تعاونی پرند جوجه شمال

نژادهای مرغ های بومی ایرانی
نژادهای مرغ های بومی ایرانی

با توجه به این که نژادهای خروس به تنهایی ذکر نمی‌شوند، معمولاً نژادهای مرغ (ماکیان) به‌معنی نژاد مشترک مرغ وخروس مطرح می‌شود، هرچند که در برخی از نژادها شکل ظاهری خروس...

29 آبان 1397   |   6 بازدید


دمای مناسب دستگاه جوجه کشی
دمای مناسب دستگاه جوجه کشی

در طی مدت انکوباسیوندر محیط گرم دستگاه جوجه کشی مقدار زیادی از رطوبت خود را از دست می دهد. اگر جبران این رطوبت از دست رفته نشود سبب تلفات در جنین می گردد. افزایش و یا کاهش رطوبت...

18 اردیبشهت 1397   |   80 بازدید


کیفیت جوجه های یک روزه
کیفیت جوجه های یک روزه

یکی از موارد مهم در مدیریت کارخانه جوجه کشی ،ارزیابی هچ گله های تجاری است.اما براستی ارزیابی کیفیت جوجه ها به چه طریقی است ؟برای تعیین میزان موفقیت یک هچ هم باید از روشهای شمارشی...

17 دی 1396   |   139 بازدید


اهمیت حمل و نقل جوجه و تخم مرغ
اهمیت حمل و نقل جوجه و تخم مرغ

تنظیم درجه حرارت تخم مرغ ها پس از جمع آوری به مدت چند روز در مزرعه نگهداری شده سپس به جوجه کشی منتقل می گردند، در صورتی که تخم مرغها 2 بار درهفته از مزارع مادر جمع آوری شوند...

17 دی 1396   |   98 بازدید


روش کار دستگاه های جوجه کشی
روش کار دستگاه های جوجه کشی

ماشین یا دستگاه جوجه کشی به وسیله ای اطلاق میشود که قابلیت ایجاد شرایطی مشابه با آنچه یک پرنده ی مادر بطور غریزی برای تبدیل تخم ها به جوجه فراهم میکند را داشته باشد ، شرایطی...

17 دی 1396   |   77 بازدید


بررسی معایب در یک دوره جوجه کشی
بررسی معایب در یک دوره جوجه کشی

در این مقاله ارائه علل احتمال و اقدامات تصحیحی مناسب در ارتباط با بسیاری از نشانه‌ و علائمی است که با کاهش قابلیت جوجه درآوری مشاهده می‌گردد. 1-تخم‌مرغ‌ها...

17 دی 1396   |   115 بازدید


تهویه و اهمیت آن در جوجه کشی
تهویه و اهمیت آن در جوجه کشی

در یک جوجه کشی موفق و درکنار دما، رطوبت، چرخش و صد البته رعایت مسائل بهداشتی، تهویه نقش مهمی را ایفا میکند و مدیریت صحیح آن در طول دوره بطور قطع یکی از رموز بدست آوردن راندمان...

17 دی 1396   |   109 بازدید