کارخانه جوجه کشی صنعتی پرند جوجه شمال

شرکت تعاونی پرند جوجه شمال

کارخانه جوجه کشی صنعتی پرند جوجه شمال

این شرکت در سال 1385 به همت جمعی از دامپزشکان در شهرستان گرگان به ثبت رسید که سابقه فعالیت در صنعت طیور منطقه داشته است و بدلیل افزایش شرکت های مرغ مادر منطقه و تولیدات تخم مرغ نطفه دار که می بایست در مقادیر بالا در واحدهای تبدیلی کارخانجات جوجه کشی در خارج از استان پذیرش می شده اند، تصمیم بر آن شد که با احداث و راه اندازی یک کارخانه جوجه کشی مدرن و مجهز در دو فاز جداگانه ، 14 دستگاه ستر و 14 دستگاه هچر ، از ارسال این تخم مرغ های تولیدی به استان های دیگر جلوگیری شده و با افزایش پذیرش و میزان تولیدات جوجه یکروزه در سطح استان گلستان بخش مهمی از نیازهای مرغداران محترم منطقه جهت جوجه ریزی مطلوب و استاندارد مرتفع گردد و خدمات حمایتی مناسب تر در این راستا از این عزیزان انجام گیرد. بر همین اساس مقدمات این پروژه با اخذ موافقت اصولی و پروانه تاسیس پس... ادامه

کارخانه جوجه کشی صنعتی پرند جوجه شمال
کارخانه جوجه کشی صنعتی پرند جوجه شمال